Львівський науковий форум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна  Про нас  Архів  Контакти

 

Матеріали

                                                          

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Пріоритетні шляхи розвитку науки і освіти»

 (19-20 червня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет, Національна академія Служби безпеки України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний університет «Чернігівська політехніка», Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Західноукраїнський національний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Державний податковий університет, Одеська міжнародна академія, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Перспективи розвитку сучасної науки та освіти»

 (9-10 червня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний авіаційній університет, Національний університет «Одеська морська академія», Національний університет «Чернігівська політехніка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Донецький державний університет внутрішніх справ, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецький національний технічний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Міжрегіональна академія управління персоналом, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія і практика сучасної науки та освіти»

 (29-30 травня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Вінницький національний технічний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецький національний університет внутрішніх справ, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Харківський національний медичний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Державний біотехнологічний університет, Державний торговельно-економічний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Ужгородський національний університет, Херсонська державна морська академія, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Міжрегіональна академія управління персоналом, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти"

 (19-20 травня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Національний університет «Львівська політехніка», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Львівський національний університет імені Івана Франка, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Одеський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Одеський державний університет внутрішніх справ, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти"

 (9-10 травня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка,

Національна академія внутрішніх справ, Національної академії правових наук України, Український державний університет ім. М. Драгоманова, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет, Запорізький національний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Науково-дослідного інституту публічного права, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Міжрегіональна академія управління персоналом, Харківського національного університету радіоелектроніки, Хмельницький університету управління та права імені Леоніда Юзькова та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні проблеми сучасної науки та освіти"

 (29-30 квітня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Національного університету оборони України, Національний університет «Одеська морська академія», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», Львівський національний університет імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Запорізький національний університет, Поліський національний університет, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Харківського національного університету радіоелектроніки, Української академії друкарства, Український державний університет імені М. Драгоманова, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Донецький державний університет внутрішніх справ, Сумського державного університету, Рівненський державний гуманітарний університет, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти"

 (19-20 квітня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний університет фізичного виховання і спорту України; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Національний університет «Чернігівська політехніка»; Львівського національного університету імені Івана Франка; Українська академія друкарства; Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; Харківський національний медичний університет; Харківська Державна Академія Культури; Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Сумський державний університет; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку Україна та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти"

 (9-10 квітня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Львівський національний університет імені Івана Франка; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія Державної прикордонної служби України; Національної академії Служби безпеки України; Національний університет «Чернігівська політехніка»; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківська державна академія культури; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Львівський національний університет природокористування; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Українська академія друкарства; Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; Ізмаїльський державний гуманітарний університет; Мукачівський державний університет та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності"

 (29-30 березня 2024 року)

В конференції брали участь здобувачів та науковці провідних закладів вищої освіти, зокрема Київський національний університет імені Т. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Національний університет «Чернігівська політехніка»; Вінницький національний технічний університет; Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та ін.

конференція,наукова конференція, міжнародна науково-практична конференція  

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні питання розвитку науки та освіти"

 (19-20 березня 2024 року)

Збірник

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

" Пріоритетні шляхи розвитку науки і освіти"

 (9-10 березня 2024 року)

Збірник

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Перспективи розвитку сучасної науки та освіти"

 (27-28 лютого 2024 року)

Збірsник

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Теорія і практика сучасної науки та освіти"

 (19-20 лютого 2024 року)

Збірник

 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

"Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти"

 (9-10 лютого 2024 року)

Збірник

 

Х Міжнародна науково-практична конференція

"Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти"

 (29-30 січня 2024 року)

Збірник

 

Х Міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні проблеми сучасної науки та освіти"

 (19-20 січня 2024 року)

Збірник

 

Х Міжнародна науково-практична конференція

"Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти"

 (9-10 січня 2024 року)

Збірник

 

Х Міжнародній науково-практичній конференції

"Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти"

 (29-30 грудня 2023 року)

Збірник

 

Х Міжнародній науково-практичній конференції

"Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності"

 (19-20 грудня 2023 року)

Збірник

 

Х Міжнародній науково-практичній конференції

"Актуальні питання розвитку науки та освіти"

 (9-10 грудня 2023 року)

Збірник

 

Х Міжнародній науково-практичній конференції

"Пріоритетні шляхи розвитку науки і освіти"

 (29-30 листопада 2023 року)

Збірник

 

Х Міжнародній науково-практичній конференції

"Перспективи розвитку сучасної науки та освіти"

 (19-20 листопада 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти"

 (9-10 листопада 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти"

(29-30 жовтня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти"

(19-20 жовтня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Актуальні проблеми сучасної науки та освіти"

(9-10 жовтня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

" Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти"

(29-30 вересня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти"

(14-15 вересня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності"

(29-30 серпня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

" Актуальні питання розвитку науки та освіти"

(14-15 серпня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Пріоритетні шляхи розвитку науки і освіти"

(29-30 липня 2023 року)

Збірник

 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції

"Перспективи розвитку сучасної науки та освіти"

(14-15 липня 2023 року)

Збірник

 

Архів матеріалів

.

 

Copyright © 2024 by "Lviv-forum.inf.ua"